8. ZÁRUKY A REKLAMACE 8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy. 8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 12 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil. 8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním. 8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady. 8.5 POSTUP REKLAMACE: 8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku. 8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího (Mgr. Vladimír Nimohaj – Artside, Horní Trnovská 71, 010 01 Žilina). 8.5.3. Při přebírání zásilky přes zásilkový je možné ji rozbalit přímo na výdejním místě a v případě nespokojenosti hned na místě vrátit. Zásilky, které budou rozbalené mimo výdejního místa je nutné vrátit na adresu prodejce.