Your Cart

Ochrana osobních údajú

Používáním našich webových stránek nám svěřujete své osobní údaje. Na této stránce uvádíme, jaké informace shromažďujeme a pravidla jak je používáme.

Provozovatel KASAVA s.r.o. se sídlem Horna Trnovská 71, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČ: 36389307, DIČ: 2021473168, shromažďuje následující osobní údaje:
cookies
provozovatel zpracovává Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvních vztahů, údaje na doručení
kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro účely potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem, doručení zboží), e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky a komunikaci se zákazníkem)
údaje na doručení jsou jméno a příjmení příjemce, titul, adresa doručení
IČO, pokud se jedná o společnost, pro účely správného vystavení faktury
DIČ (daňové identifikační číslo), pro účely správného vystavení faktury
Účel zpracování osobních údajů

účelem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy
účelem zpracování osobních údajů je identifikace zákazníků
účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo zboží, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty
účelem zpracování osobních údajů je uplatnění svých spotřebitelských práv, která mu přísluší (např. právo na odstoupení od smlouvy, právo na reklamaci zboží).
cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti prohlížeče a obsahují údaje o návštěvě webové stránky. Tyto soubory jsou anonymní a obsahují údaje, jakými jsou jazyk, prohlížeč a další nastavení při zobrazení stránky. Cookies, které váš prohlížeč odesílá k nám, slouží k analyzování chování uživatelů na našich webových stránkách a na zlepšení a zjednodušení jejich použitelnosti. Na analýzu používáme nástroje Google Analytics. Doba expirace cookies je 6 měsíců.

Jako soubory cookies kontrolovat a smazat
Nastavení cookie je možné změnit v rámci vašeho internetového prohlížeče v jeho nastavení. Odstraněním nebo zablokováním souborů cookies budete moci navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí pracovat správně.

Nástroj/cookies Co zbíra nebo spracováva? Za akým účelem?
Google Analytics trackovanie Údaje o pohybu a interakcích návštěvníků na webových stránkách, retence návštěv, jaké zařízení použili při návštěvě, geografická lokalita, operační systém uživatele, poskytovatel internetového spojení a další. Optimalizácia webového sídla, vyhodnocovanie efektivity zdrojov návštev, optimalizácia marketingových činností, vyhodnocovanie výkonnosti webových stránok, segmentácia návštevníkov.
Google Analytics remarketingové publiká Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Segmentovanie návštevníkov, opätovné oslovenie pomocou Google AdWords platformy.
Google AdWords remarketingový pixel Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach. Remarketingové kampane v AdWords.
Facebook like/share tlačidlá Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Umožňuje likes a shares na FB nástenke návštevníka, optimalizácia FB kampaní.
Facebook remarketingový pixel Údaje o vykonaných objednávkach, čo si zákazníci zakúpili alebo vložili do košíka, v akej hodnote, frekvencia nákupov, LTV, použitie zľavových kódov, voľba dopravy a platby, údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia a ďalšie. Optimalizácia a vyhodnocovanie FB kampaní, remarketingové kampane.
Heuréka
Badge certifikovaný obchod – overené zákazníkmi Hodnotenie obchodu na Heureka.sk, optimalizácia Heureka kampaní
Mailchimp – zápis do newsletteru E-mail E-mailové kampane
Tracking script (remarketing v DoubleClick) Údaje o pohybe a interakciách návštevníkov na webových stránkach, retencia návštev, aké zariadenie použili pri návšteve, geografická lokalita, operačný systém používateľa, poskytovateľ internetového spojenia, videné produkty, produkty vložené do košíka, zakúpené produkty a ďalšie. Remarketingové kampane v sieti DoubleClick a na priamo skúpených mediálnych plochách.

Práva dotčené osoby
Každá osoba, která nám poskytla osobní údaje (dotyčná osoba) má právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
provozovatel získává pouze ty osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné ke splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o službu nebo zboží očekává
provozovatel získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem
provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů
Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů je dobrovolný, avšak odmítnutí udělení souhlasu Vám neumožní nakupovat přes web
zveřejnění údajů

provozovatel získané osobní údaje zákazníků – fyzických osob nezveřejňuje za žádných okolností
podmínky zpracování

provozovatel přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů
provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčené osoby zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR a předpisy EU
provozovatel po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů dotčené osoby
Práva a povinnosti dotyčné osoby

zákazník provozovatele jako dotyčná osoba je povinen uvést úplné a pravdivé údaje
Poučení o právech dotčené osoby

dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele kdykoli požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazaly a to bez udání důvodu
kdykoliv nás můžete požádat o opravu nebo o doplnění Vašich osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do doby než bude zpracována, vybavená a doručena Vaše objednávka
Pověření pro zpracování osobních údajů

Artside může svěřit zpracování osobních údajů svým obchodním partnerům v postavení zprostředkovatele, pokud je to nutné k uskutečnění transakcí, například správa web stránky internetového obchodu, příprava zboží, které jste si objednali a jeho přeprava
osobní údaje Uživatelů nebudou v žádném případě a žádným způsobem poskytovány třetím osobám, kromě účelů, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, což znamená zejména, že nebudou sdíleny s jinými subjekty za účelem zasílání marketingových materiálů třetích stran
osobní údaje Uživatelů webstránky nebudou přenášeny mimo zemí Evropské Unie
Prohlášení o ochraně dat v Google Analytics

Naše stránky používají analytické mechanismy síťových služeb Google Inc. ( “Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace shromažďované soubory cookies jsou předávány na serveru Google nacházející se v USA a jsou archivovány.
Pokud je funkce anonymizace IP adresy zapnuta během používání našich webových stránek, Google zkracuje IP adresu uživatele. Týká se to členských zemí Evropské Unie a členských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa zasílána na server Google v USA a tam zkracována. Tímto způsobem bude funkce anonymizace IP adresy fungovat na našich webových stránkách. Na žádost operátora webových stránek používá Google shromážděné informace na analýzu používání webových stránek, přípravu reportů ohledně používání webových stránek a jiných služeb souvisejících s používáním internetu. IP adresa poskytnutá prohlížečem Uživatele v rámci programu Google Analytics není ukládána spolu s jinými údaji Google.
Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies ve webovém prohlížeči. Avšak v takovém případě úplné používání všech funkcí webových stránek nebude možné.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta do 3-7 pracovních dnů. Výdejny místa po celé ČR.

MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ

Jednoduchá výměna zboží zdarma přes Zásilkovnu (podruhé poštovné neplatíš).

MOŽNOSTI PLATBY

Akceptujeme platby bankovním převodem, kartou i dobírkou.