Your Cart

Obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

 1. OBECNÉ PODMÍNKY
  1.1 Prodávajícím je KASAVA s.r.o. se sídlem Horna Trnovská 71, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36389307, DIČ: 2021473168 tel. +421 902 484 411, e-mail: info@artside.sk (dále jen prodávající).
  1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
  1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
  1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
  1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ
2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, …).

3, CENY
3.1 Prodávající není plátcem DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. PLATBY
4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího. Po odeslání objednávky je zaslán automaticky generovaný email, se všemi údaji potřebnými k platbě, tj. číslo účtu, variabilní symbol, konstantní symbol a částka. Ihned poté, co je nám platba připsána na náš účet, Vám potvrdíme přijetí platby prostřednictvím e-mailu a zároveň Vás informujeme o dni expedice Vaší zásilky. Daňový doklad je přiložen v zásilce.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu emailem.

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.
5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ
6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) kurýrní službou,

b) Slovenské poštou,

c) přes zásilkový (síť výdejních míst po celém Slovensku. Každý zboží si zde můžete osobně vyzvednout, přímo na místě vyzkoušet, a pokud vám nesedí velikost, rovnou jej můžete vrátit, resp. nechat v Zásilkovna)

6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem

7. ODSTOUPENÍ OD vyřízení objednávky

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona “od kupní smlouvy”, pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být :,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, …),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz.
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, …)

d) zboží je možné vrátit na výdejním místě zásilkových v případě, že zákazník otevře zásilku přímo na místě a tam ji také hned vrátí nepoškozenou.
7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu. Poplatek za dopravu je prodávající povinen vrátit pouze v případě, že kupující rozbalí zboží na výdejním místě zásilkový a tam ho hned nepoškozené vrátí.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUKY A REKLAMACE
8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 12 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího (KASAVA s.r.o., Horní Trnovská 71, 010 01 Žilina).

8.5.3. Při přebírání zásilky přes zásilkový je možné ji rozbalit přímo na výdejním místě a v případě nespokojenosti hned na místě vrátit. Zásilky, které budou rozbalené mimo výdejního místa je nutné vrátit na adresu prodejce.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Pro zobrazení prosím přejděte na stránku www.artside.sk/ochrana-osobnych-udajov

V Žiline, dne 25.6.2018

DORUČENÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta do 3-7 pracovních dnů. Výdejny místa po celé ČR.

MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ

Jednoduchá výměna zboží zdarma přes Zásilkovnu (podruhé poštovné neplatíš).

MOŽNOSTI PLATBY

Akceptujeme platby bankovním převodem, kartou i dobírkou.